Strona główna » medycyna » Ortopedia, traumatologia » CAMPBELL ORTOPEDIA OPERACYJNA, PODSTAWOWE TECHNIKI
Zawartość koszyka:
Koszyk jest pusty

Znak akceptacji PayPal


CAMPBELL ORTOPEDIA OPERACYJNA, PODSTAWOWE TECHNIKI

Frederick M. Azar, James H. Beaty, S. Terry CanaleCAMPBELL ORTOPEDIA OPERACYJNA, PODSTAWOWE TECHNIKI  
Dane szczegółowe
Wydawnictwo: Medipage
Oprawa: twarda
ISBN: 978-83-64737-79-4

CAMPBELL ORTOPEDIA OPERACYJNA, PODSTAWOWE TECHNIKI - Opis książki
„Niezaprzeczalną wartość tego dzieła stanowią autorzy, którzy opracowali poszczególne rozdziały. Są to bowiem najbardziej doświadczeni chirurdzy z bogatym dorobkiem dydaktycznym i naukowym. Olbrzymią zaletą książki jest też jej aspekt praktyczny, gdyż pozwala ona w szybki i logiczny sposób opanować czasami trudne kroki operacyjne. Techniki te opierają się na najnowszych danych z piśmiennictwa i w zasadzie nie odwołują się do dawniej stosowanych, często nieaktualnych metod leczenia. Układ poszczególnych rozdziałów ułatwia nie tylko zrozumienie istoty schorzenia, którym mamy się zająć, ale wskazuje też na konieczność analizy anatomicznej leczonej okolicy ciała, a także na dobór odpowiednich narzędzi

i sprzętu chirurgicznego. (...)
Książka ta przeznaczona jest w głównej mierze dla ortopedów i traumatologów po specjalizacji, jednak uważam, że stanowić będzie bogate źródło wiedzy także dla lekarzy rezydentów w naszej specjalności i ułatwi przygotowanie się do egzaminu”.

Z przedmowy do wydania polskiego
prof. dr. hab. n. med. Marka Syndera


CAMPBELL ORTOPEDIA OPERACYJNA, PODSTAWOWE TECHNIKI - Spis treści


CZĘŚĆ I ZAGADNIENIA OGÓLNE
TECHNIKA 1 Pobieranie przeszczepu z kości piszczelowej, strzałkowej i biodrowej 1
Andrew H. Crenshaw, Jr., G. Andrew Murphy
CZĘŚĆ II ENDOPROTEZOPLASTYKA STAWU BIODROWEGO
TECHNIKA 2 Całkowita endoprotezoplastyka stawu biodrowego: dostęp tylno-boczny 7
James W. Harkess, John R. Crockarell, Jr.
TECHNIKA 3 Wykorzystanie dostępu przedniego w całkowitej endoprotezoplastyce stawu biodrowego 12
Patrick Toy
TECHNIKA 4 Osteotomia krętarza 17
James W. Harkess, John R. Crockarell, Jr.
TECHNIKA 5 Endoprotezoplastyka powierzchniowa stawu biodrowego 22
David G. Lavelle
CZĘŚĆ III LECZENIE KONFLIKTU UDOWO-PANEWKOWEGO I JAŁOWEJ MARTWICY GŁOWY KOŚCI UDOWEJ
TECHNIKA 6 Chirurgiczne zwichnięcie stawu biodrowego 35
James L. Guyton
TECHNIKA 7 Połączona artroskopia stawu biodrowego i ograniczona otwarta osteochondroplastyka 40
James L. Guyton
TECHNIKA 8 Artroskopia stawu biodrowego w leczeniu konfl iktu udowo-panewkowego 44
Barry B. Phillips, Marc J. Mihalko
TECHNIKA 9 Dekompresja kości w leczeniu jałowej martwicy głowy kości udowej – technika przezskórna 48
James L. Guyton
CZĘŚĆ IV ENDOPROTEZOPLASTYKA STAWU KOLANOWEGO
TECHNIKA 10 Całkowita endoprotezoplastyka stawu kolanowego – typowy dostęp w linii pośrodkowej i opracowanie kości 51
William M. Mihalko
TECHNIKA 11 Balans więzadłowy: kolano szpotawe 56
William M. Mihalko
TECHNIKA 12 Balans więzadłowy: kolano koślawe 59
William M. Mihalko
TECHNIKA 13 Balans więzadłowy: technika punktowych nacięć 61
William M. Mihalko
TECHNIKA 14 Balans więzadłowy: więzadło krzyżowe tylne 62
William M. Mihalko
TECHNIKA 15 Implantacja elementów endoprotezy w całkowitej endoprotezoplastyce kolana 63
William M. Mihalko
TECHNIKA 16 Endoprotezoplastyka jednoprzedziałowa 64
William M. Mihalko
TECHNIKA 17 Boczna zamykająca osteotomia klinowa 67
Andrew H. Crenshaw, Jr.
CZĘŚĆ V ENDOPROTEZOPLASTYKA STAWU SKOKOWEGO/ARTRODEZA
TECHNIKA 18 Całkowita endoprotezoplastyka stawu skokowego 71
G. Andrew Murphy
TECHNIKA 19 Usztywnienie stawu skokowego: technika artroskopowa 74
G. Andrew Murphy
TECHNIKA 20 Artrodeza piszczelowo-piętowa 76
G. Andrew Murphy
CZĘŚĆ VI ENDOPROTEZOPLASTYKA STAWU RAMIENNEGO
TECHNIKA 21 Endoprotezoplastyka całkowita stawu ramiennego 81
Thomas W. Throckmorton
TECHNIKA 22 Endoprotezoplastyka całkowita odwrócona stawu ramiennego 87
Thomas W. Throckmorton
CZĘŚĆ VII ENDOPROTEZOPLASTYKA STAWU ŁOKCIOWEGO
TECHNIKA 23 Całkowita endoprotezoplastyka stawu łokciowego 89
Thomas W. Throckmorton
CZĘŚĆ VIII KRĘGOSŁUP
TECHNIKA 24 Usztywnienie tylne C1–C2 97
Keith D. Williams
TECHNIKA 25 Przednia szyjna discektomia i usztywnienie płytką blokującą 100
Keith D. Williams
TECHNIKA 26 Przednie usztywnienie szyjne według Smitha-Robinsona 103
George W. Wood II
TECHNIKA 27 Przednie usztywnienie międzytrzonowe w kręgosłupie lędźwiowym 106
George W. Wood II
TECHNIKA 28 Małoinwazyjna spondylodeza przezotworowa trzonów kręgów lędźwiowych 108
Raymond J. Gardocki
TECHNIKA 29 Usztywnienie tylno-boczne lędźwiowe 113
George W. Wood II
TECHNIKA 30 Mikrodiscektomia lędźwiowa 115
Raymond J. Gardocki
TECHNIKA 31 Iniekcje zewnątrzoponowe z dostępu międzyblaszkowego i przezotworowego: kręgosłup szyjny, piersiowy, lędźwiowy, lędźwiowo-krzyżowy, kość ogonowa 119
Raymond J. Gardocki, Ashley L. Park
TECHNIKA 32 Blokady stawów międzywyrostkowych: kręgosłup szyjny, lędźwiowy, staw krzyżowo-biodrowy 124
Raymond J. Gardocki, Ashley L. Park
CZĘŚĆ IX MEDYCYNA SPORTOWA
TECHNIKA 33 Artroskopia stawu skokowego 127
Susan N. Ishikawa
TECHNIKA 34 Artroskopowe leczenie zmian chrzęstno-kostnych w obrębie kłykci kości udowej 131
Barry B. Phillips, Marc J. Mihalko
NIESTABILNOŚĆ STAWU RZEPKOWO-UDOWEGO
TECHNIKA 35 Rekonstrukcja więzadła rzepkowo-udowego w leczeniu niestabilności stawu rzepkowo-udowego 137
Barry B. Phillips
TECHNIKA 36 Przeniesienie guzowatości kości piszczelowej w leczeniu niestabilności stawu rzepkowo-udowego 141
Barry B. Phillips
ARTROSKOPOWA REKONSTRUKCJA WIĘZADŁA KRZYŻOWEGO PRZEDNIEGO
TECHNIKA 37 Anatomiczna, jednopęczkowa rekonstrukcja więzadła krzyżowego przedniego wykonywana techniką artroskopową, z zastosowaniem więzadła rzepki z dwoma bloczkami kostnymi 143
Barry B. Phillips, Marc J. Mihalko
TECHNIKA 38 Rekonstrukcja więzadła krzyżowego przedniego: przeszczep poczwórnie złożonych ścięgien mięśnia półścięgnistego i mięśnia smukłego metodą artr oskopową 150
Barry B. Phillips, Marc J. Mihalko
TECHNIKA 39 Anatomiczna, dwupęczkowa rekonstrukcja więzadła krzyżowego przedniego 152
Barry B. Phillips, Marc J. Mihalko
TECHNIKA 40 Rekonstrukcja więzadła krzyżowego przedniego: przeznasadowa, oszczędzająca chrząstkę nasadową 154
Barry B. Phillips, Marc J. Mihalko
REKONSTRUKCJA WIĘZADŁA KRZYŻOWEGO TYLNEGO
TECHNIKA 41 Otwarta rekonstrukcja więzadła krzyżowego tylnego z użyciem przeszczepu więzadła rzepki 160
Robert H. Miller III, Frederick M. Azar
TECHNIKA 42 Wspomagana artroskopowo rekonstrukcja więzadła krzyżowego tylnego – jedno- i dwupęczkowa 168
Barry B. Phillips, Marc J. Mihalko
ZSZYCIE USZKODZENIA ŚCIĘGNA ACHILLESA
TECHNIKA 43 Zszycie uszkodzenia ścięgna Achillesa metodą otwartą 174
Frederick M. Azar
TECHNIKA 44 Zszycie uszkodzenia ścięgna Achillesa techniką małoinwazyjną 179
Frederick M. Azar
NIESTABILNOŚĆ STAWU RAMIENNEGO
TECHNIKA 45 Leczenie niestabilności stawu ramiennego – zabieg według Bankarta metodami otwartą i artroskopową 182
Barry B. Phillips
TECHNIKA 46 Leczenie niestabilności stawu ramiennego – przeniesienie torebki stawowej, przeniesienie tylnej części torebki stawowej, artroskopowe przeniesienie torebki stawowej 192
Barry B. Phillips
TECHNIKA 47 Naprawa uszkodzeń stożka rotatorów metodą otwartą 199
Robert H. Miller III, Frederick M. Azar, Thomas W. Throckmorton
TECHNIKA 48 Artroskopowa naprawa uszkodzeń stożka rotatorów 205
Barry B. Phillips
TECHNIKA 49 Artroskopowa stabilizacja uszkodzeń typu SLAP II 209
Barry B. Phillips
USZKODZENIE ŚCIĘGNA MIĘŚNIA DWUGŁOWEGO
TECHNIKA 50 Naprawa uszkodzeń ścięgna mięśnia dwugłowego – dostępy klasyczne 215
Frederick M. Azar
TECHNIKA 51 Naprawa uszkodzeń ścięgna mięśnia dwugłowego ramienia – techniki artroskopowe 220
Barry B. Phillips
STAW ŁOKCIOWY
TECHNIKA 52 Artroskopowe badanie stawu łokciowego 224
Barry B. Phillips
TECHNIKA 53 Uwolnienie w leczeniu entezopatii nadkłykci bocznego i przyśrodkowego kości ramiennej – techniki otwarte i artroskopowe 229
Robert H. Miller III, Frederick M. Azar, Thomas W. Throckmorton, Barry B. Phillips
TECHNIKA 54 Rekonstrukcja więzadła pobocznego łokciowego 234
Barry B. Phillips
CZĘŚĆ X URAZY ZŁAMANIA
TECHNIKA 55 Zespolenie kostki bocznej i przyśrodkowej 243
Matthew I. Rudloff
TECHNIKA 56 Gwoździowanie śródszpikowe złamań trzonu kości piszczelowej 246
Matthew I. Rudloff
TECHNIKA 57 Otwarte nastawienie i stabilizacja złamań plateau kości piszczelowej 252
Matthew I. Rudloff
TECHNIKA 58 Zespolenie złamań rzepki popręgiem Webera 256
Matthew I. Rudloff
TECHNIKA 59 Gwoździowanie śródszpikowe złamań trzonu kości udowej – klasyczne i odkolanowe 259
Matthew I. Rudloff
TECHNIKA 60 Stabilizacja złamań przezkrętarzowych kości udowej śrubopłytką kompresyjną 267
John C. Weinlein
TECHNIKA 61 Gwoździowanie śródszpikowe złamań podkrętarzowych 272
John C. Weinlein
TECHNIKA 62 Śródszpikowe zespolenie złamań obojczyka 276
Edward A. Perez
TECHNIKA 63 Gwoździowanie środszpikowe w złamaniach bliższej nasady kości ramiennej 280
Edward A. Perez
TECHNIKA 64 Gwoździowanie śródszpikowe złamań trzonu kości ramiennej od strony nasady bliższej 283
Edward A. Perez
TECHNIKA 65 Otwarta repozycja i stabilizacja wewnętrzna dalszej części kości ramiennej za pomocą osteotomii wyrostka łokciowego 286
Edward A. Perez
TECHNIKA 66 Otwarta repozycja z zespoleniem wewnętrznym złamań obu kości przedramienia 290
Edward A. Perez
SPIS TREŚCI XI
ZESPÓŁ CIASNOTY PRZEDZIAŁÓW POWIĘZIOWYCH
TECHNIKA 67 Fasciotomia w leczeniu ostrego zespołu ciasnoty przedziałów powięziowych z jednego i dwóch dostępów 293
Frederick M. Azar
TECHNIKA 68 Fasciotomia w obrębie przedramienia i rewizja tętnicy 297
Mark T. Jobe
ZŁAMANIA U DZIECI
TECHNIKA 69 Gwoździowanie śródszpikowe w leczeniu złamań obu kości przedramienia 299
S. Terry Canale, James H. Beaty
TECHNIKA 70 Zamknięta repozycja złamania nadkłykciowego kości ramiennej z przezskórną stabilizacją drutami 300
S. Terry Canale, James H. Beaty
TECHNIKA 71 Elastyczne gwoździowanie śródszpikowe złamań kości udowej 302
S. Terry Canale, James H. Beaty
TECHNIKA 72 Otwarta repozycja z wewnętrzną stabilizacją złamania wyniosłości międzykłykciowej kości piszczelowej 305
S. Terry Canale, James H. Beaty
TECHNIKA 73 Artroskopowa repozycja złamania wyniosłości międzykłykciowej kości piszczelowej i stabilizacja wewnętrzna z użyciem gwoździ biowchłanialnych 306
S. Terry Canale, James H. Beaty
TECHNIKA 74 Otwarte nastawienie z wewnętrzną stabilizacją złamań bliższej nasady kości piszczelowej 307
S. Terry Canale, James H. Beaty
TECHNIKA 75 Przezskórna stabilizacja in situ w leczeniu złuszczenia głowy kości udowej 309
S. Terry Canale, James H. Beaty
CZĘŚĆ XI RĘKA I NADGARSTEK
TECHNIKA 76 Zszycie ścięgien mięśni zginaczy 313
David L. Cannon
TECHNIKA 77 Podskórna fasciotomia i częściowe wycięcie rozcięgna dłoniowego w leczeniu przykurczu Dupuytrena 320
James H. Calandruccio
TECHNIKA 78 Repozycja zamknięta i zespolenie przezskórne złam ania dalszej części kości promieniowej 325
Edward A. Perez
TECHNIKA 79 Zespolenie złamania dalszej części kości promieniowej za pomocą płytki dłoniowej 328
Edward A. Perez
TECHNIKA 80 Złamania kości łódeczkowatej – otwarte nastawienie ze stabilizacją wewnętrzną i zespoleniem przezskórnym 332
David L. Cannon
TECHNIKA 81 Dynamiczne szynowanie zewnętrzne złamań ze zwichnięciem w obrębie stawu międzypaliczkowego bliższego 340
James H. Calandruccio
TECHNIKA 82 Otwarta dekompresja małoinwazyjna i otwarta dekompresja kanału nadgarstka 342
James H. Calandruccio
TECHNIKA 83 Endoskopowe uwolnienie kanału nadgarstka z jednego lub dwóch cięć 346
James H. Calandruccio
TECHNIKA 84 Uwolnienie palca trzaskającego – otwarte i przezskórne 353
James H. Calandruccio
TECHNIKA 85 Usztywnienie stawu śródręczno-paliczkowego kciuka 356
James H. Calandruccio
TECHNIKA 86 Amputacje opuszki palca: płat z kłębu kciuka, miejscowy płat wyspowy na szypule naczyniowej i płat wyspowy na szypule naczyniowej 361
James H. Calandruccio
CZĘŚĆ XII STAW SKOKOWY I STOPA ZNIECZULENIE MIEJSCOWE
TECHNIKA 87 Blokada śródstopia 365
E. Greer Richardson
TECHNIKA 88 Blokada okołokostkowa 369
E. Greer Richardson
XII SPIS TREŚCI
PALUCH KOŚLAWY
TECHNIKA 89 Zmodyfi kowany zabieg korekcji palucha koślawego według McBride’a 372
E. Greer Richardson
TECHNIKA 90 Artroplastyka metodą Kellera w leczeniu palucha koślawego 383
E. Greer Richardson
TECHNIKA 91 Osteotomia typu chevron dalszej części pierwszej kości śródstopia w leczeniu palucha koślawego 390
E. Greer Richardson
TECHNIKA 92 Osteotomie bliższej części pierwszej kości śródstopia – półksiężycowata i typu chevron 397
E. Greer Richardson
TECHNIKA 93 Endoskopowe uwolnienie rozcięgna podeszwowego – technika z wykorzystaniem jednego i dwóch dostępów 405
G. Andrew Murphy
TECHNIKA 94 Transpozycja ścięgna zginacza długiego palucha w przewlekłym zwyrodnieniu ścięgna Achillesa (poza przyczepem) 408
G. Andrew Murphy
TECHNIKA 95 Złamanie kości piętowej – otwarte nastawienie ze stabilizacją wewnętrzną i zespoleniem przezskórnym 411
Susan N. Ishikawa
TECHNIKA 96 Zespolenie złamań piątej kości śródstopia za pomocą śruby 417
Susan N. Ishikawa
TECHNIKA 97 Naprawa po stronie bocznej z powodu przewlekłej niestabilności: zmodyfi kowany zabieg według Broströma 419
David R. Richardson
TECHNIKA 98 Wykorzystanie przeszczepów chrzęstno-kostnych alo- i autogenicznych w leczeniu zmian chrzęstno-kostnych kości skokowej 422
David R. Richardson
TECHNIKA 99 Oczyszczenie przedziałów przedniego i tylnego w leczeniu zespołów uciskowych 425
David R. Richardson, Susan Ishikawa
TECHNIKA 100 Wydłużenie ścięgna Achillesa z plastyką „Z” i przezskórne 429
Jeffrey R. Sawyer© 2006-2018 KsiegarniaMedyczna.pl - Wszelkie prawa zastrzeżone. Książki medycznie, internetowa księgarnia medyczna Warszawa.
KsięgarniaMedyczna.pl -:: „Niezaprzeczalną wartość tego dzieła stanowią autorzy, którzy opracowali... :: medycyna, anatomia, histologia, onkologia, toksykologia :: CAMPBELL ORTOPEDIA OPERACYJNA, PODSTAWOWE TECHNIKI